Vožnja v nasprotno smer na Kandijskem mostu je izredno nevarna, saj je na mostu steza za pešce in prav tako večje število pešcev, ki se ob primeru nasproti vozečega vozila in pravilno vozečega vozila ne morejo varno umakniti. Za vožnjo v nasprotno smer je predpisana globa v višini 160 EUR. Prav tako medobčinsko redarstvo prejema več klicev občanov, ki opažajo kolesarje, mopediste, voznike lahkih motornih vozil in električnih skirojev po Glavnem trgu, kjer je prometni režim določen kot območje za pešce. V območjih za pešce je sicer dovoljen promet uporabnikom posebnih prevoznih sredstev, voznikov lahkih motornih vozil in kolesarjev, vendar le na način, da z vožnjo ne ogrožajo pešcev. Prav tako vožnja ne sme presegati hitrosti s kakršno se gibljejo pešci. V primeru, da je zaznan prekršek voznika kolesa, električnega skiroja in ostalih prevoznih sredstev, ki so omenjeni zgoraj, jih lahko redar oglobi v višini 80 EUR. Zaradi omenjenega bo medobčinsko redarstvo dnevno izvajalo nadzor na omenjenem območju.   Fotografija: Tomaž Levičar
več … Nadzor redarstva na Kandijskem mostu in Glavnem trgu