Občane zato preventivno opozarjamo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike. Odlaganje odpadkov v okolje oziroma izven (ob) zabojnikih je prepovedano. Obenem opozarjamo, da se prevzem kosovnih odpadkov izvaja na poziv povzročiteljev odpadkov na osnovi posredovanega naročila izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Ob vsakokratnem naročilu lahko povzročitelj odda do količine dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Zasledovani cilji nad odlaganjem komunalnih odpadkov so usmerjeni k večji osveščenosti povzročiteljev komunalnih odpadkov glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in ločevanju komunalnih odpadkov na izvoru nastanka.    Nasveti za pravilno ločevanje odadkov:  Informator o odpadkih.pdf    
več … Nadzor odlaganja komunalnih odpadkov