Občinski svet je včeraj v drugi obravnavi sprejel odlok o občinskih cestah, v katerem med drugim opredeljuje tudi možnost oglaševanja in obveščanja ob občinskih cestah, torej tudi postavitev tako imenovanih jumbo plakatov. Odlok določa, da postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest zunaj naselja ni dovoljeno, razen če pristojni organ izda soglasje v primerih, da so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti ali če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste. preberite več »
več … Nadomestilo za nezazidano podvojeno, zidati ali prodati