Dela bodo obsegala ureditev in asfaltiranje pločnika, postavitev in zaris prometne signalizacije ter prestavitev prehoda za pešce. Izvajalec bo dela prilagajal vremenskim razmeram, v primeru, da izvedba ne bo možna, bo delna zapora sproščena. Dostop do parkirišča ob Težki vodi bo potekal nemoteno.
več … Nadaljujejo se dela na Kandijski cesti