Kot je povedal župan Gregor Macedoni, dela tudi tokrat poleg ureditve ceste zajemajo še nadaljevanje izgradnje manjkajočega pločnika in javne razsvetljave, zgrajeni bodo tudi podporni zidovi in urejeno odvodnjavanje meteornih voda. S tem bo zagotovljena večja varnost predvsem za ranljive udeležence v prometu in urejena varna šolska pot za šolarje podružnične šole, na tak način pa na občini nadaljujemo z urejanjem primestnih središč in podeželja ter izboljšujemo cestno infrastrukturo. Poleg nadaljevanja del na Dolžu je v teku prenova še enega pomembnega cestnega odseka pod Gorjanci – med Gabrjem in Pangrč Grmom. Med drugim prenove cest z namenom večje prometne varnosti potekajo tudi v številnih ostalih krajevnih skupnostih, in sicer med Malim Slatnikom in Petelinjekom, na Ratežu, v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na Topliški cesti. Zaključena je celovita ureditev prometno varne šolske poti na območju otoške osnovne šole oziroma med Lešnico in Otočcem, v pripravi pa je tudi projekt za varnejšo ureditev poteka prednostne ceste pri stari šoli na Otočcu.  
več … Nadaljevanje prenove ceste na Dolžu