Poziv:  Usposabljanje za mladinske delavcev v Mestni občini Novo mesto 2023 Kaj: brezplačno usposabljanje za mladinske delavce_ke v MO Novo mesto Kdaj: od aprila do junija 2024, dvakrat tedensko v popoldanskem času, predvidoma ponedeljek in sredo, z začetkom 15. aprila 2024 Kje: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (II. nadstropje, nad trgovino Telekom) Prijave: obvezne prijave do petka, 5. aprila 2024, prek spletnega obrazca*: Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo Progam neformalnega izobraževanja obsega teoretični in praktični del. Teoretični del – 1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov – 2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija Predvidenih je 15 predavanj oz. delavnic v dveh modulih: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, duševno zdravje mladih, delo z ranljivimi skupinami ipd. Praktični del – Priprava mladinskega programa – Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji – Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.) Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje: – obvezna prisotnost na 11 (od skupaj 15) delavnicah oz. predavanjih, – oddan eden mladinski program, – izvedba dveh delavnic z mladimi, – sodelovanje na dveh dogodkih. Obvezne prijave na izobraževanje sprejemamo do petka, 5. 4. 2024, prek elektronskega obrazca. zbrane kandidate in kandidatke bomo o izboru obvestili po elektronski pošti do srede, 10. 4. 2024. Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Dobrodošli tudi udeleženke in udeleženci iz drugih občin JV Slovenije, ki želite razvijati mladinsko delo v vaših organizacijah in institucijah. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bomo kandidate izbrali glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati in kandidatke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda. Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Za konec še…
več … Na voljo usposabljanje za delo z mladimi