Prva faza del bo poleg prenove kolesarske steze in pešpoti obsegala tudi ureditev armirano-betonskega opornega zidu, rekonstrukcijo cestne razsvetljave in zaščito ter prestavitev nizkonapetostnih in srednje napetostnih vodov. V času gradnje opornega zidu bo delna zapora vzpostavljena tudi na cestišču, kjer bo promet urejen izmenično enosmerno s semaforji. Zapora ne bo potekala po celotni trasi gradbenih del hkrati, temveč bo urejena v krajših krakih. V času del na območju križišča bo tamkajšnji promet urejen z ročnim usmerjanjem. Z razširjanjem površin za pešce in kolesarje ter gradnjo novega opornega zidu bodo dela posegla tudi v območje zelenih površin. Posledično bo ponekod stekla sečnja dreves, ki pa bodo nadomeščena z zasaditvijo novih dreves in drugega zelenja.
več … Na Topliški cesti začeli z rekonstrukcijo kolesarske steze