Na včerajšnji konferenci, na kateri so bile v ospredju tematike odpornega podeželja in zelenih ter digitalnih vsebin, so poleg župana Gregorja Macedonija nastopili še mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, evropski poslanec Franc Bogovič, Andrej Prevc, vodja področja razvoja storitev za pametno infrastrukturo pri Telekomu Slovenije, Matjaž Logar, izvršni direktor SRIP PMiS in Tomaž Vencelj, župan občine Idrija.  Župan Gregor Macedoni je v vlogi dosedanjega predsednika ZMOSA v svojem nagovoru izpostavil uspešno prakso pridobivanja sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, pri katerem je ZMOS sodeloval kot posredniški organ. »Slovenska urbana središča smo oz. še bomo iz tega naslova pridobila 139 milijonov evrov evropskega sofinanciranja. Kot je napovedano, naj bi dosedanjo dobro prakso mehanizma za urbana področja v že začeti finančni perspektivi razširili z dodatnim CTN-sklopom tudi na preostala slovenska mesta.« V povezavi s procesom digitalizacije in trajnostnega razvoja je župan poudaril, da se bo ta zaradi posledic epidemije po mnenju številnih domačih in tujih strokovnjakov  še pospešil. »Pri tem se moramo v Sloveniji zavedati specifik našega okolja, v katerem po številu prebivalcev v svetovnem merilu za »pravo« mesto štejemo le Ljubljano in pogojno Maribor. Ostala mesta nimamo zadostne kritične mase uporabnikov za večino že uveljavljenih sistemov in platform iz področja pametnih mest, zato je edina rešitev povezovanje tako na nivoju mestnih občin kot tudi povezovanje z manjšimi sosednjimi občinami, ki naravno gravitirajo k urbanim sredinam.« Kot primer dobre prakse sodelovanja je navedel projekt SITIUM, s katerim želijo občanom več občin v bližnji prihodnosti zagotoviti digitalni dostop do javnih…
več … Na spletni konferenci Zlatega kamna govorec tudi župan Gregor Macedoni