Sinoči se je ne rotovžu že drugič v novem mandatu sestal občinski svet, a odgovora o dokončni sestavi in nekaterih podžupanih kljub temu še ni, saj imajo izvoljeni svetniki, ki so zaposleni v občinski upravi in s tem v konfliktu interesov, za odločitev časa še do 15. januarja, ko bo potekel predpisan enomesečni rok. preberite več »
več … Na rotovžu še bolj malo novega