Problematike nasilja nad starejšimi se bo treba lotiti s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, tudi z reševanjem kadrovske problematike v domovih za starejše (DSO), so sklenili včeraj na posvetu o preprečevanju nasilja nad starejšimi na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga je to sklicalo po nedavnih nasilnih dogodkih v DSO Trebnje. Sklenili so tudi dogovor o oblikovanju posebne strategije na tem področju.preberite več »
več … Na posvetu o nasilju nad starejšimi tudi o kadrovski problematiki v DSO