V občini Sodražica zaključujejo s projektom izgradnje vodovodnega omrežja v Zamostcu, s katerim so izpolnili cilj, da je na javni vodovodni sistem v občini priključenih 95 odstotkov prebivalcev. Javnega vodovoda tako nima le še nekaj krajev, kjer pa je po oceni občine bolj racionalna drugačna oblika oskrbe z vodo.preberite več »
več … Na javni vodovod priključenih 95 odstotkov prebivalstva