Mestna občina Novo mesto se je predstavila na stojnici LAS DBK, skupaj z Društvom upokojencev Novo mesto pa smo izvedli kratko predstavitev izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in druge ranljive skupine. Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine so obiskovalcem festivala s filmom »Gluhi in mobilnost« predstavili težave gluhih in naglušnih pri vključevanju v promet, Združenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto – ZŠAM pa je podalo kratko poročilo o ovirah na cestah, s katerimi se srečujejo ranljive skupine.  
več … Na Festivalu urbanega dogajanja novomeški film Gluhi in mobilnost