Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Stranska vas, Dolga vas ter ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg ter Grajski trg 51, 52 v občini Žužemberk, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Globočec potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.preberite več »
več … Motno vodo je treba prekuhati