Občinski svet Občine Mokronog – Trebelno se bo jutri, 28. aprila, ob 17. uri sešel na 2. izredni seji. Vodstvo občine je sprva zelo skrivalo gradivo za sejo. Direktorica Mojca Pekolj nam je na petkovo vprašanje, kdaj bo gradivo tudi javno dostopno, odgovorila, da bo to jutri, 28. aprila. Občina ima na svoji spletni strani objavljeno tudi zelo nenavadno sporočilo, in sicer, da imajo člani občinskega sveta dolžnost varovati podatke zaupne narave in še, da javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave. Sprva je bilo to ob obvestilu za 2. izredno sejo občinskega sveta vse, kar je bilo zapisano. Dostopen ni bil niti dnevni red. V uredništvu smo se nato obrnili na Ministrstvo za javno upravo in jih vprašali, ali je takšno prikrivanje in zapiranje gradiva pred javnostjo sploh zakonito. Odgovora nismo prejeli, občina pa je gradivo, vključno z dnevnim redom 2. izredne seje, nato javno objavila. Sklepamo, da po posredovanju ministrstva. Gradivo za vračilo denarja skrivajo Vendar občina ni objavila celotnega gradiva za jutrišnjo sejo. Gradiva za 2. točko dnevnega reda Seznanitev in potrditev namere za sklenitev sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občina Mokronog – Trebelno in druge konzorcijske občine ni objavljenega. (vir) Sklepamo lahko, da je to tisto, kar naj bi bila skrivnost občine, zaradi česar so imeli sprva dostop do celotnega gradiva le člani občinskega sveta, ob uporabi posebnega gesla. Hkrati pa so jim zagrozili, da gradiva ne smejo razširjati. Ali imajo danes…
več … Mokronog – Trebelno: Občinska blagajna ni županova denarnica