Center za socialno delo Posavje, enota Krško (v nadaljevanju center) v okviru svojih nalog obravnava tudi mladoletnike storilce kaznivih dejanj, ki so obravnavani v predkazenskem ali kazenskem postopku. Naloge in pooblastila, katere usmerjajo delo centra, so določene z zakonodajo, vendar le ta ne predpisuje načine, metode in tehnike dela. V tem primeru se strokovni delavci lahko poslužujemo različnih metod dela z mladostniki, katerih cilj je krepitev njihovih lastnih potencialov in prepoznava ustreznejših vedenj in delovanj v družbi.preberite več »
več … Mladi Romi na taboru s policisti