Podate lahko predloge oziroma projektne načrte za izboljšave na področjih kulture, športa, izobraževanja, zaposlovanja, prostovoljstva, zdravja, manjših infrastrukturnih sprememb in drugih področjih v lokalnem okolju, predloge pa lahko podate ne glede na to ali so v idejni fazi ali zreli za izvedbo.  Vse informacije o javnem pozivu so objavljene med uradnimi objavami na povezavi Javni poziv Mladinskega sveta Novo mesto za oddajo projektnega načrta »Program za uresničevanje idej mladih v Mestni občini Novo mesto v letu 2024«.
več … Mlade vabimo k oddaji idej za izboljšanje življenja v Novem mestu