Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da že sprejemajo vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka za kmete, ki ga je uveljavil konec lanskega leta sprejeti novi interventni zakon za omilitev posledic covida-19 (t. i. PKP 10). Vloge je mogoče poslati po pošti ali preko spleta najpozneje do 31. januarja. Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe, ki so na dan 30. 12. 2021: dopolnile 65 let starosti, so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 67. členom zakona in katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evra. Višina enkratnega solidarnostnega dodatka znaša 150 evrov. Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer najkasneje do 31. januarja 2022. Vloga z navodili o pridobitvi enkratnega solidarnostnega dodatka je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Primer:                                                     ­VLOGA                   za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje                                        socialnega položaja oseb  Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po…
več … Ministrstvo že sprejema vloge za solidarnostni dodatek za kmete