Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni se je včeraj na rotovžu srečal z ministrom za izobraževanje, šport in znanost dr. Igorjem Papičem, državnim sekretarjem, pristojnim za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Matjažem Kranjcem in direktorjem Direktorata za investicije Iztokom Žigonom. Osrednja tema ministrovega obiska je bil razvoj visokošolske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji, z deležniki razvoja pa sta se župan in minister z ekipo tudi sestala in začrtala nadaljnje korake pri razvoju javnega visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v dolenjski prestolnici..preberite več »
več … Minister Papič v Novem mestu o javnem visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti