V četrtek, 19. januarja 2022, je v sejni sobi Občine Metlika potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. V okviru dnevnega reda je bilo obravnavanih 9 točk dnevnega reda. Obravnavali so informacijo o delu Policije po vstopu Hrvaške v schengenski prostor, določili so nove cene otroškega varstva v vrtu, obravnavali problematiko pomoči na domu in investicijo v Domu starejših. Podali so še soglasje za potrebe Dolenjskih lekarn, določili prejemnike Ganglovih priznanj in imenovali člane odborov za nemoteno delo občinskega sveta. Mejne zadeve Člani občinskega sveta so se seznanili z organizacijo dela Policije po vstopu sosednje Hrvaške v schengenski prostor. Informacije sta podala Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto, in Robert Krajnc, pomočnik načelnika Policijske postaje Metlika. Prisotne sta seznanila, da policije na Mednarodnem mejnem prehodu Metlika in na vseh maloobmejnih, od 1. 1. 2023, z vstopom Hrvaške v schengenski prostor, ni več. Od tega dne so meje odprte in je možen prost prehod. Objekti na teh prehodih bodo zaenkrat ostali, promet bo speljan tako, da bo vožnja varna. Dotaknila sta se tudi maloobmejnega prehoda na Rakovcu in povedala, je žica odstranjena, vendar prehod zaenkrat še ni v funciji. Promet je še naprej prepovedan, saj most zaradi poškodb ni varen. S strani članov občinskega sveta je bil podan predlog, da skupaj z občino Ozalj zahtevajo od držav Slovenije in Hrvaške, da se sanacija mostu čim prej izvede in prebivalcem na obeh straneh omogoči lažji in hitrejši prehod. Povišanje cen v vrtcu   Po daljši razpravi so člani občinskega sveta sprejeli…
več … Metlika: Po vstopu Hrvaške v schengenski prostor, vrtci dražji