V četrtek je v sejni sobi Občine Metlika potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. V okviru dnevnega reda je bilo obravnavanih 9 točk. Po obravnavi zapisnika prejšnje seje so člani občinskega sveta obravnavali in sprejeli poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Metlika v letu 2022 ter Letni program športa v Občini Metlika za leto 2023. Sledila je obravnava predloga proračuna Občine Metlika za leto 2023 v prvi obravnavi. Po razpravi so člani občinskega sveta predlog sprejeli. V Metliki za letošnje leto načrtujejo 10,7 milijona evrov prihodkov (14,3 odstotka več kot lani) in 11,4 milijona evrov odhodkov (9,6 odstotka več kot v letu 2022). Med odhodki načrtujejo 4 milijone evrov investicij (3 odstotke več kot lani), največ oz. 2,8 milijona evrov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Neto zadolževanje je predvideno v višini 180 tisoč, kar bo le tretjina lanskega zneska. V povezavi s sprejemom predloga proračuna je bil sprejet še Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2023. Na seji je bilo sprejetih tudi pet premoženjskopravnih zadev ter prenos igrišča in travnika na Lokvici v upravljanje Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Lokvica, z namenom, da jih bodo uporabljala tudi ostala društva ter lokalni prebivalci. A. L.
več … Metlika: Največ o proračunu za leto 2023