Na srečanju so bili predstavljeni primeri dobrih praks in sprejeti predlogi za nadgradnjo sodelovanja, izvedbo skupnih intervencij, kombiniranih patrulj in drugih skupnih akcij. Prav zaradi tega bodo v poletnih mesecih opravljeni skupni nadzori z ribiči ter medobčinskimi redarji, saj ribiči zaznavajo čedalje več prekrškov v zvezi z nedovoljenim lovljenjem rib.
več … Medobčinsko redarstvo za varovanje okolja in voda