Kaj je Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu in kaj so njegove naloge v naši občini? Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.  Kakšne aktivnosti za varnost v prometu pripravljate v letošnjem letu? Na kakšen način boste nagovorili mlade? V okviru SPVCP smo organizirali tudi predavanje za obnovitev znanja voznikov starejše populacije ter sofinancirali vožnje z inštruktorji varne vožnje, organizirali smo občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, skupaj z medobčinskim redarstvom bomo v začetku šolskega leta izvedli akcijo »Hvala, ker voziš zmerno«, skupaj v sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in ZŠAM bomo prvi šolski dan varovali otroke v okolici šol. Do konca leta 2022 imamo planiranih tudi več akcij v sodelovanju z AVP, Policijo ter medobčinskim redarstvom. Izvedli smo razpis za sofinanciranje vzgojnih vsebin iz področja prometne varnosti za dijake 4. letnikov. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2022 je v pripravi tudi likovni natečaj za predšolske otroke na temo prometne varnosti ter natečaj za dijake in študente na temo prometne varnosti, pripravili pa bomo tudi predavanje za starše 2.…
več … Medobčinsko redarstvo bo v septembru na šolskih poteh izvajalo nadzor hitrosti