Za direktorja javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS je vlada za mandatno dobo štirih let imenovala Marjana Hribarja. Mandat mu začne teči danes in bo trajal do najdlje 8. aprila 2025. preberite več »
več … Marjan Hribar direktor JGZ Brdo