Udeležence in udeleženke srečanja je uvodoma nagovorila direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik: »Veseli me, da vzdržujemo našo mrežo občin, ki uporabljajo Logbook. V načrtu imamo mrežo še bolj okrepiti ter vedno znova prisluhniti občinam in narediti izboljšave na področju kakovostnega mladinskega dela v lokalni skupnosti.« V prvem delu srečanja je odbor obravnaval koordinacijske in druge prihajajoče aktivnosti v okviru projekta v letu 2021. V drugi polovici leta bo velik poudarek projekta na letni evalvaciji, interpretaciji letnih rezultatov, lokalnih terenskih obiskih in srečanju vseh uporabnikov Logbooka v Slovenji z namenom mreženja in povezovanja. Mreža MaMa bo prav tako zagotavljala vse redne koordinacijske in podporno-svetovalske aktivnosti. V nadaljevanju smo izvedli kratko delavnico na temo prihodnosti Logbooka in se pogovorili o prednostih orodja, izzivih ter pomanjkljivostih. Na podlagi tega smo v skupinah izdelali vizijo projekta, ki bo ključna pri usmeritvi projekta v prihodnjih letih. Kot prednosti Logbooka smo definirali ažurno spremljanje aktivnosti mladinskih centrov, evalvacijo mladinskih programov in učinkovita poročila ter konkretne podatke, ki jih dobimo na podlagi beleženja v Logbook. Prepoznali smo tudi nekaj izzivov, ki bi jih bilo v prihodnje potrebno nasloviti, med drugim tudi razširitev orodja Logbook po občinah in mladinskih centrih v Sloveniji, kar bi omogočilo večjo reprezentativnost in kredibilnost podatkov o mladinskem delu na nacionalni ravni. Projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Ljubljana, Novo mesto, Maribor in…
več … Logbook: II. srečanje regionalnega odbora 2021