Udeležence in udeleženke srečanja je uvodoma nagovorila direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik: “Veseli me, da se regionalni odbor projekta Logbook redno srečuje in da vzpostavljamo diskusijo o temah kot je kakovost mladinskega dela. Na Mreži MaMa se bomo v okviru Logbooka tudi v prihodnje trudili razširjati krog občin in vključevati nove mladinske centre v projekt, prav tako pa bomo izvajali aktivnosti na področju zagovorništva v odnosu do odločevalcev.”  Regionalni odbor deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Na tokratnem srečanju se nam je pridružil tudi idejni vodja orodja Logbook, Jonas Agdur iz mreže KEKS, ki je predstavil aktualno dogajanje na mreži KEKS, s poudarkom na aktivnostih mladinskega sektorja na evropski ravni. Med drugim o InterCity Youth konferenci, ki se bo letos jeseni odvila v Sloveniji, projektu Europe Goes Local, 3. evropski konvenciji o mladinskem delu in Evropski agendi za mladinsko delo. KEKS v letošnjem letu načrtuje tudi projekt, usmerjen v spremljanje in beleženje uličnega mladinskega dela, nekatere nadgradnje in posodobitve, predvsem vezane na beleženje digitalnih aktivnosti, pa bodo sledile tudi v okviru orodja Logbook. Poleg Logbook-a KEKS občinam članicam nudi tudi nekatera druga orodja, namenjena krepitvi kakovosti mladinskega dela, med njimi nedavno vzpostavljena digitalna izobraževalna platforma “KX Education”, vprašalnik o mladinskem delu za neorganizirano mladino, zagovorništvo na področju mladinskega dela in mednarodno povezovanje.  Tokratno srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi koordinacijskih in drugih aktivnosti v letu 2021 na področju Logbooka v Sloveniji. Mreža MaMa bo kot koordinacijska organizacija projekta tudi v prihodnje skozi različne svetovalno-podporne in terenske aktivnosti mladinskim…
več … Logbook: I. srečanje regionalnega odbora 2021