Za otroke je 24 ur na dan skrbelo 24 mentorjev iz cele Slovenije, ki so se zelo trudili, da so izvedli tudi čim bolj zanimiv program, ki so ga ponudili predvsem v času popoldanskega počitka. Tudi letos sta se jim pridružila dva pedagoška vodja iz vrst učiteljev, ki sta žrtvovala svoj dopust in poskrbela za letovanje otrok. Otroci so imeli tudi obvezne delavnice prve pomoči, zdravega načina življenja in tudi delavnico o pasteh elektonskih naprav.  Velika pridobitev za letošnje letovanje so trije novi supi, ki jih je prispevala Občina Straža. Na letovanju je bilo 32 neplavalcev, na koncu jih je 12 splavalo, drugi pa so postali pol-plavalci. Večina staršev je letos za sedemdnevno letovanje prispevalo 26 eur.   




več … Letovanje otrok na Debelem rtiču