Mehanizem CLLD, oziroma »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, nadaljuje poslanstvo pristopa LEADER, kjer se v regijskih projektih povezujejo javni, gospodarski in nevladni sektor. Pristop povezovanja, ki ga Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje uspešno izvaja že od leta 2008, omogoča sodelovanje v državi in izven nje, na čemer gradijo v aktivnostih omenjenega pogodbenega partnerstva. LAS Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja območja regije Posavje. Pregled dela LAS Posavje kaže, da so v letošnjem letu izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju.preberite več »
več … LAS Posavje v letu 2021 – Skupaj ustvarili 23 novih delovnih mest