Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja regije Posavje in po najboljših zmožnostih zagovarja pomembnost pristopa LEADER/CLLD za razvoj lokalnega razvoja ter s ponosom predstavlja novo brošuro, ki zajema izvedene projekte in primere dobrih praks v obdobju 2014-2020. Po dveh programskih obdobjih izvajanja pristopa »od spodaj navzgor« (2007-2013 in 2014-2020), kjer ključno vlogo prevzema lokalna skupnost, lahko na območju zasledimo infrastrukturne naložbe, izvedene delavnice, lokalno povezovanje in ostale aktivnosti, ki vodijo v nadaljnji trajnostni razvoj regije Posavje. Z lastnim in priznanjem drugih, radi povemo, da smo pri tem uspešni. preberite več »
več … LAS Posavje razkriva izjemne dosežke skozi novo brošuro izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020