Za kulturne ustanove, ki izvajajo gledališke, koncertne in podobne programe, je bilo leto 2021 zelo zahtevno. Zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada za področje kulture, so bile kar nekaj časa zaprte, potrebna pa so bila tudi določena prilagajanja, ki so jih morali vpeljati v svoje delovanje po odprtju. Kljub nepredvidljivim pogojem delovanja in oteženemu načrtovanju prireditev pa so, sodeč po Kulturnem centru Janez Trdine (KCJT), ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, in Kulturnem domu (KD) Krško uspeli izpeljati velik del načrtovanih programov. preberite več »
več … Kulturne ustanove v 2021: Razpolagali le s polovičnimi kapacitetami