Učitelji praktičnega pouka Srednje šole za gostinstvo in turizem smo na povabilo predstavnikov založbe Hart, za katero priznan slovenski etnolog prof. dr. Bogataj pripravlja novo knjigo, pripravili kar petdeset jedi, značilnih predvsem za dolenjsko in kočevsko regijo, dve pa sta bili iz Bele krajine. Tako bo tudi naša regija v literaturi odslej predstavljena z večjim naborom tradicionalnih jedi. preberite več »
več … Kuhali smo tradicionalne jedi dolenjske in kočevske regije