Papirnica Vipap Videm Krško, ki je od novembra 2021 v postopku prisilne poravnave, zadnje mesece beleži pozitivne rezultate poslovanja. Kot je v zadnjem rednem mesečnem poročilu zapisala predsednica uprave družbe Milena Resnik, so december zaključili pozitivno, trend rasti obsega poslovanja pa se nadaljuje tudi v letu 2023.preberite več »
več … Krška papirnica v prisilni poravnavi s pozitivnim izidom