Skupina Krka je v prvih devetih mesecih dosegla 301,7 milijona evrov dobička, rast je bila 26-odstotna. Prihodki od prodaje skupine so porasli za šest odstotkov, na 1,2 milijarde evrov. Tako dobiček kot prodaja sta dosegla najvišjo raven za to obdobje doslej. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je poslovanje skupine ocenil kot uspešno. “Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev,” je izpostavil. Razmere na vzhodu Evrope po njegovih besedah ostajajo nepredvidljive in zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. Ne glede na to v Krki ocenjujejo, da bodo letos presegli načrtovano prodajo in čisti dobiček ter prodali za 1,7 milijarde izdelkov in storitev, ob tem pa ustvarili čisti dobiček v vrednosti okoli 360 milijonov evrov. V prihodnjem letu medtem v skupni načrtujejo prodajo v vrednosti 1,8 milijarde evrov in čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov evrov. Zaposleni V skupini Krka je bilo konec septembra 11.489 zaposlenih, od tega v tujini 5198, kar je 45 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 199 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.494 zaposlenih. Delnica in delničarji Konec septembra je imela Krka 47.122 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi na dan 30. 9. 2022 je bil 86,00 EUR, kar je bilo 27 % manj kot konec leta 2021, ko je znašal 118,00 EUR. V prvih devetih mesecih leta 2022 so odkupili 57.588 lastnih delnic. Konec…
več … Krka z najvišjim dobičkom in prodajo v devetih mesecih doslej