Poročali smo, da sta svet Mestne četrti Krško in Civilna iniciativa Videm-Stara vas na župana MO Krško naslovila odprto pismo, v katerem ga pozivata, naj prepreči gradnjo novega Krkinega obrata, Sinteze 2 v Krškem. Podpisniki med drugim izražajo strah pred ”količino skladiščenih nevarnih in eksplozivnih snovi na lokaciji v Krškem”.preberite več »
več … Krka odgovarja: Strah pred Sintezo 2 odveč