Gradnja igrišča pri osnovni šoli, ureditev obračališča za avtobuse in zadnja faza vodooskrbe do zaselka Glino spet odrinjeni, ker ni dogovora o odkupu zemljišča – Odprli postajališče za avtodome v Šentjanžu in tematsko pot na Tak paupreberite več »
več … Krajevni praznik v Šentjanžu – Še vedno se zatika pri državni cesti