Krajevna skupnost Gotna vas je z 202 metroma nadmorske višine deloma gručasto naselje skozi katero se vije cesta, ki pelje proti Metliki. Pred drugo svetovno vojno se je na velikem delu površine razprostiralo Gotensko polje (na zdajšnjem območju Tovarn Revoz in Adria). V tistih časih je bila Gotna vas tipična kmečka vas s štirimi pravimi kmetijami, od katerih danes s kmetijsko dejavnostjo nadaljuje le še mladi rod kmetije Žefran. Po drugi svetovni vojni se je vas  z novonastalimi naselji predvsem na zdajšnji Ulici Ivana Roba naglo razvijala. Središče Gotne vasi se nahaja nad potokom Težka voda, na vzhodni strani vasi pa se dvigata Zaboršt in Gočev hrib, pod katerim je bil včasih kamnolom, ki so ga prekrili z odpadnim materialom iz bližnje okolice. Vas na severnem delu sestavljajo še Cirkulane (okolica cerkve sv. Lenarta), Trnče (ob gozdu pod Gočevim hribom), Jamovci in Banija pod Baronovim gričem, kjer se po novem nahaja Dom krajanov krajevne skupnosti, na jugovzhodnem delu Brezje, ob meandru Težke vode, nad Brezjem v dnu doline pa Ukrat.   Danes je Gotna vas mestno naselje in krajevna skupnost na južnem obrobju Novega mesta. Uradno je bila Gotna vas priključena Novemu mestu leta 1979, s čimer je prenehala obstajati kot samostojno naselje. Nekdaj majhna vas se sedaj ponaša z več naselji: Belokranjsko cesto, Gotno vasjo, Jedinščico, ulico Ob potoku, Ulico Ivana Roba, Ulico Pie in Pina Mlakarja, ki je nastala najkasneje ter del Knezove ulice. Hiše v večini naseljih so  razdrobljene na obeh straneh pomembne regionalne ceste, ki vodi…
več … Krajevna izkaznica: KS Gotna vas