Kozjanski park nadaljuje izkopavanje dodatnih sedmih mlak. Večina prvotnih vodnih virov v Jovsih se namreč čez poletje izsuši, kar nekaterim vrstam onemogoča uspešen razvoj. Novi vodni habitati bodo tako pripomogli h krepitvi njihovih populacij in ohranjanju biotske pestrosti območja Natura 2000, je objavil Kozjanski park.preberite več »
več … Kozjanski park nadaljuje izkopavanje mlak