Solidarnost je nedvomno eden od pomembnih temeljev učinkovitega delovanja družbe. V slovenski ustavi besede solidarnost ne bomo našli, kar pa ne pomeni, da je v njej ni. Solidarnost je načelo, po katerem tisti, ki imajo več, k neki stvari prispevajo več od tistih, ki imajo manj, in na drugi strani tisti, ki nekaj bolj potrebujejo, dobijo več kot tisti, ki potrebujejo manj ali pa sploh nič. Solidarnost je, ko gresta dečka na potep in ima eden od njiju s sabo sendvič. Ko sta lačna, prvi prelomi sendvič na pol in da polovico tovarišu, pa za to ne pričakuje ne plačila in ne povračila. Solidarnost ni dobrodelnost, ko tisti, ki ima nekaj, podari tistemu, ki nima, revežu, grobo rečeno – iz usmiljenja. Tu gre za nadrejen in podrejen položaj med tistim, ki daje, in tistim, ki prejema in mu mora biti za to hvaležen. Pri solidarnosti je drugače, tu gre za enakopravnost in pravičnost.preberite več »
več … Komentar: Solidarnost – Maslo ali mostovi