Upravna enota Krško je januarja 2021 izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč 173 udeležencem na komasacijskem območju Veliki Podlog. Na območju s površino 138,1 ha, delno v k. o. Veliki Podlog in delno v k. o. Drnovo, je bilo v agrarno operacijo vloženih 411 parcel, z odločbo o novi razdelitvi pa lastnikom dodeljenih 215 zemljišč. S tem je bil dosežen osnovni namen komasacije, in sicer, da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.preberite več »
več … Komasacijski postopek na območju Velikega Podloga – poziv lastnikom zemljišč