Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov. Na območju LAS DBK bodo partnerji v projektu Občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Občina Semič in Občina Črnomelj postavili postaje za izposojo koles, katere bodo opremljene z električnimi in navadnimi kolesi. Predvidena vrednost operacije: 136.890,80 eur Znesek sofinanciranja: 97.132,84 eur Trajanje operacije: 24 mesecev; od 15. 10. 2020–30. 11. 2022 • Rok za prvi zahtevek: 30. 11. 2021 • Rok za drugi zahtevek: 30. 11. 2022 Glavne aktivnosti projekta so predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«, vzpostavljeni integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo, oblikovanje celostne grafične podobe ter izdelava promocijskih elementov. Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način. Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko…
več … Kolesarska veriga na podeželju