Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila in svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila, smo se v sevniški knjižnici odločili, da s knjižnico semen obiščemo sevniško kmečko tržnico. Knjižnica semen deluje v knjižnici od konca letošnjega februarja, menili pa smo, da je prav, da se s to dejavnostjo pokažemo tudi izven knjižnice in jo na ta način še bolj približamo potencialnim uporabnikom, saj je prav, da ljudi opozarjamo na pomen samooskrbe in ohranjanje avtohtonih vrst rastlin. preberite več »
več … Knjižnica semen na sevniški kmečki tržnici