Knjižnica Črnomelj je v sklopu praznovanja jubileja – 60-letnice – pripravila tretji mesečni dogodek. Ob zaključku Tedna splošnih knjižnic, ki je po vsej Sloveniji potekal med 15. in 20. novembrom, so včeraj pripravili dogodek Ujemi knjigo in s slovesnim prerezom traku na Gričku odprli eno od treh knjigobežnic, ki zdaj v Črnomlju služijo izmenjavi knjig in povečanju bralne kulture. preberite več »
več … Knjigobežnica na Gričku