Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, je v okviru vladnega obiska regije Jugovzhodna Slovenija, obiskal tudi občini Mirna in Trebnje. Srečal se je z mirnskim občinskim vodstvom, lokalnimi čebelarji in vinarji ter predstavniki Kmetijske zadruge Trebnje. Srečanju je prisostvoval tudi trebanjski poslanec Franci Kepa. Župan Dušan Skerbiš je ministra seznanil z načrtovanimi občinskimi projekti, med drugim s prestavitvijo regionalne ceste, t. i. obvoznico, in izgradnjo vrtca, pa tudi s projekti zasebnih investitorjev, ki se na Mirni že uresničujejo, denimo z izgradnjo večstanovanjskih stavb in novega trgovskega centra. Posebna pozornost je bila namenjena idejni zasnovi Konjeniškega centra Kepa, za katerega zasebna investitorica pripravlja dokumentacijo za spremembo občinskega prostorskega načrta. Župan je povedal, da želi investitorka v sklopu obnove domačije na Selu med drugim zgraditi pokrito jahalnico za potrebe lastne konjereje in konjskega hleva, predvsem pa zaradi organizacije tekem v western jahanju v svetovnem merilu. To bi bil po njenih besedah edini center za takšne tekme v Sloveniji, za kar pa morajo spremeniti občinski prostorski načrt. Pri tem na občini računajo na soglasje resornih ministrstev, tudi kmetijskega. Na srečanju sta podžupan, sicer tudi direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zoran Remic, in predsednik Čebelarskega društva Trebnje Anton Koželj ministru predstavila projekt revitalizacije Lanšpreža, ki ga z občino in čebelarji pripravljata še Grm – center biotehnike in turizma in zavod Dob. Načrtovana vsebina ureditve posestva Lanšprež je park medovitih rastlin z osrednjo nacionalno banko medovitih rastlin, načrtujejo tudi postavitev učnega čebelnjaka. Predsednik Vinogradniškega društva Mirna Iztok Štolfa…
več … Kmetijski minister obiskal Mirno in Trebnje