dolenjska

15.4.2024 | 19:00 | Lidija Markelj

Nov gozdni nasad s skoraj 1.600 sadikami na Trbančevi zemlji je zaščiten z žičnato ograjo. Zadaj nekaj starih hrastov.

Nov gozdni nasad s skoraj 1.600 sadikami na Trbančevi zemlji je zaščiten z žičnato ograjo. Zadaj nekaj starih hrastov.

Trbančevi v Rojah pri Šentjerneju, kjer na veliki govedorejski kmetiji obdelujejo 95 hektarov zemlje in redijo 70 krav molznic, 70 telic za nadaljnjo rejo in 90 bikov pitancev, so te dni zelo vznemirjeni.

Zavod za gozdove oz. delavci pogodbenega podjetja Gozd Ljubljana so v bližini njihove domačije na 35 arih sredi njihovih travnikov zasadili nov gozdiček s hrastom dobom in divjo češnjo, prav na kraju, kjer so ga Trbančevi pred leti skoraj v celoti posekali, pa ga očitno ne bi smeli, ker je bil zaščiten. Zato so bili z zavodom že dlje časa v sporu in zdaj je šlo za upravno izvršbo po drugi osebi – ker tega ni storil sam kmet, za kar je imel rok do 15. novembra 2022, rok pa so mu potem podaljšali še do 31. marca letos, je to na kmetove stroške storil nekdo drug.

Kmet Toni Trbanc pa namerava prav na tem kraju v prihodnosti postaviti nov, večji in sodobnejši hlev za živino, zato je še bolj razočaran nad vsem skupaj.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj