Trbančevi v Rojah pri Šentjerneju, kjer na veliki govedorejski kmetiji obdelujejo 95 hektarov zemlje in redijo 70 krav molznic, 70 telic za nadaljnjo rejo in 90 bikov pitancev, so te dni zelo vznemirjeni.preberite več »
več … Kmetija Trbanc v sporu z ZGS: Kmet gozdič posekal, zavod ga je zasadil