Znane so rešitve za dvoje problematičnih križišč v škocjanski občini, in sicer v Dolnji Stari vasi pri Petrolu ter v Škocjanu pri gasilskem domu.

več … Kje bo v Škocjanu krožišče in kje križišče