Koordinatorka Regijskega NVO centra Tina Cigler je konec januarja več kot 20 predstavnikom društev/zasebnih zavodov/ustanov na sedežu Regijskega NVO centra predstavila, kako prostovoljno delo pravilno ovrednotiti in kako to vrednost pravilno vključiti v finančne načrte programov in projektov, ki jih NVO prijavljajo na javne razpise. Ob dejstvu, da ima le 6 odst. od cca 1.800 nevladnih organizacij v regiji JV Slovenija tudi zaposlene, je jasno, da večina opravljenega dela v sektorju poteka prostovoljno. Na državnih in občinskih razpisih pa lahko NVO, če imajo tudi status prostovoljske organizacije, za to »neplačano, a vredno« delo dobijo dodatne točke, ga uveljavljajo pri financerjih kot lasten vložek ipd. preberite več »
več … Kako prostovoljsko delo ovrednotiti in uveljavljati na razpisih