Začel je veljati odlok, po katerem je skoraj povsod treba imeti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Kdor ni cepljen ali covid-19 ni prebolel, se mora redno testirati. Odlok je bil sprejet zaradi omejevanja širitve virusa, v številnih podjetjih in ustanovah dokazilo P = prebolevnost, C = cepljenje in T = testiranje izvajajo že dlje časa, zato za njih to ni novost. Novo pa je, da je pogoj PCT od danes dalje obvezen tudi v t. i. javnem življenju oz. v vsakdanjem življenju, velja za vse, tako tiste, ki nudijo storitve in obiskovalce oz. kupce. Pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) morajo v času opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Izpolnjevati ga morajo tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, Veljajo pa izjeme, kjer pogoja PCT ni treba izpolnjevati. Tako dokazila o PCT ne bo treba dokazovati: osebam, ki so mlajše od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. Omejitve za uporabnike ne veljajo v primerih nujne oskrbe…
več … Kaj prinaša pogoj PCT in kje je obvezen?