Vlada, ki se ji izteka mandat, je za domove za starejše občane v zadnjih dveh letih naredila izjemno veliko. Tako je po javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v domove za starejše potrdila 18 projektov, za katere je zagotovila 93 milijonov evrov evropskih sredstev. Dodatno je zagotovila pogoje za koncesije še v ostalih krajih, med drugim tudi za dom v Šentjerneju. Novemu mestu, Beli krajini in Kočevju dodeljenih 13,34 milijona evrov, večinoma nepovratnih evropskih sredstev. Na razpisu so bili uspešni 3 domovi za starejše iz naše regije: DSO Črnomelj, DSO Metlika in DSO Novo mesto. Prijavljene investicije bodo 100-odstotno pokrite z nepovratnimi sredstvi, ta so namenjena reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih domovih. Investicije, ki jih bodo izvajali v posameznih domovih, so naslednje: Dom starejših občanov Črnomelj: Preureditev trakta A, zaprošenih in odobrenih – 1.363.229,40 evra Dom starejših občanov Metlika: Prostorska preureditev nastanitvenih možnosti na Mestnem trgu – zaprošenih in odobrenih 2.312.876,83 evra Dom starejših občanov Novo mesto: Izboljšanje varnosti stanovalcev in zaposlenih v DSO – zaprošenih in odobrenih 5.772.229,63 evra Vsi trije domovi bodo skupno prejeli 9,44 milijona evrov evra ali dobro desetino vseh v državi odobrenih sredstev. Dela morajo biti končana do vključno 2023. Dodatna sredstva Novemu mestu, Metliki in zdaj še Kočevju Nadalje je DSO Novo mesto dodatno za gradnjo prizidka za dnevni center in začasne namestitve namenila še 1,42 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Pred kratkim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila še nov projekt: Preureditev dislocirane enote za demenco –…
več … JV Slovenija: Zdajšnja vlada za investicije v domove za starejše zagotovila 13,34 milijona evrov