V naši regiji je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 80.392 ljudi ali 55,1 % celotnega prebivalstva. Hkrati je cepljenih 78.435 vseh starejših od 18 let, to je polnoletnih oseb, kar pomeni več kot dve tretjini vseh (66,5 %). Celjenje se v zadnjih dneh ponovno povečuje. Tako je v državi in tudi v vseh občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevsko-ribniškem. Občine z najvišjim deležem cepljenih polnoletnih oseb v regiji so: Sodražica (73,2 %), Kostel (72,8 %) in Osilnica (71,8 %). To so tudi občine, kjer je cepljenost z vsemi odmerki najvišja v Sloveniji. V Sloveniji je po zadnje objavljenih podatkih s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.212.523 ljudi ali 57 % vseh. Hkrati je cepljenih 68 % vseh starih 18 let in več (polnoletnih) oz. 1.178.164 ljudi. Primerjava med našo regijo in državo pokaže, da je v regiji Jugovzhodna Slovenija delež cepljenih polnoletnih oseb s 66,5 % pod povprečjem države (68 %). Znotraj regije pa so podatki naslednji: Bela krajina, 3 občine: Najslabša precepljenost polnoletnih občanov je v občini Semič (62 %). Najboljša je v Metliki (64,3 %), občina Črnomelj je vmes (63,9 %). Na splošno je delež cepljenih v Beli krajini za povprečjem države. Kočevsko-ribniško, 6 občin: Precepljenost prebivalstva je bistveno višja od povprečja v državi. Povsod presega 70 odstotkov. Najvišji delež precepljenih polnoletnih je v občini Sodražica (73,2 %), najnižji v občini Kočevje (70,6 %). Povprečje v državi je 66,5 %, v Beli krajini npr. dobrih 63 %. Dolenjska, 12 občin: Najvišja precepljenost…
več … JV Slovenija: Proti covid-19 cepljenih 80.392 prebivalcev