Po prvomajskih počitnicah se je spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v občinah Jugovzhodne Slovenije začel v 22 vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah. Iz pregleda, ki ga objavljamo v nadaljevanju, je razvidno, da je okužba potrjena ali pa obstaja sum na okužbo v: 5 vrtcih 16 osnovnih šolah in 1 srednji šoli. Do začetka tedna pa je bila odrejena karantena za več oddelkov predšolske vzgoje in osnovnih šol. Podatki so dobro izhodišče za spremljanje podatkov o okužbah v naslednjih tednih, ko bosta varstvo in pouk potekala nemoteno. Okužbe in sumi na okužbe so ugotovljeni v naslednjih ustanovah: Vrtci: 5 vrtcev Žužemberk, Sonček (3): Okužba 1 otrok, sum na okužbo pri 1 otroku in 1 zaposlenem. Do 1. maja odrejena karantena za celoten oddelek 2. starostnega obdobja, 23 ljudi. Pedenjped Novo mesto, Metka (1): Sum na okužbo pri 1 otroku. Pedenjped Novo mesto, Pedenjped (4): Okužba pri 3 zaposlenih, sum na okužbo pri 1 otroku. Pedenjped, Novo mesto, Sapramiška (2): Okužba pri 1 otrocih, do 30. aprila odrejena karantena za celoten oddelek 1. starostnega obdobja, 11 ljudi. Do konca aprila okužba pri 2 zaposlenih. Vrtec Ribnica (2): Okužba pri 1 zaposlenem, odrejena karantena za oddelek 1. starostnega obdobja, 14 ljudi. Osnovne šole: 16 šol OŠ Semič (1): Sum na okužbo pri 1 zaposlenem, do 1. maja odrejena karantena za celoten 7. razred, 17 ljudi OŠ Brusnice (1): Sum na okužbo 1 učenec OŠ Center Novo mesto (1): Sum na okužbo 1 učenec, aprila več okužb učencev in zaposlenih OŠ Drska, Novo…
več … JV Slovenija: Okužbe v 22 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah